โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือ โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction) กลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ต้องมีสิ่งเร้า เช่น รูปกาย กลิ่น เสียง สัมผัส การรับรู้ทางร่างกายหรือมโนภาพ กระตุ้นให้สมองหลั่งสารสื่อประสาท ไปกระตุ้นให้อวัยวะเพศหลั่งสารไนตริกออกไซด์ หรือ morning erection โด่ตอนเช้า สุขภาพดี ฮอร์โมนเพียงพอ สารไนตริกออกไซด์ จะกระตุ้นให้เส้นเลือดแดงในอวัยวะเพศขยาย ตัว ทำให้เลือดเข้าไปในเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศได้ เมื่อเลือดเข้าไปในอวัยวะเพศ จะทำให้เนื้อเยื่ออวัยวะเพศขยายตัว และไปกดทับเส้นเลือดดำเข้ากับปลอกหุ้มอวัยวะเพศ ทำให้เลือดถูกกักเก็บในอวัยวะเพศได้ เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศอย่างเต็มที่ ภาวะเสี่ยงต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ภาวะเสี่ยง :  Cr. Visible Body มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคซึมเศร้า หลอดเลือดหัวใจ ดื่มสุรา ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนดึก เคยผ่าตัดบริเวณอุ้งเชีงกราน ผ่าตัดหลัง ผ่าตัดต่อมลูกหมาก ผ่าตัดท่อปัสสาวะ มีอุบัติเหตุที่กระดูกสันหลัง อุ้งเชิงกราน…