ผ่าตัดมดลูกและปิดช่องคลอด

การตัดมดลูกและการปิดช่องคลอด ในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศไปเป็นผู้ชาย (Trans Gender Female to Male) เป็นความเชื่อที่ผิดว่า การตัดมดลูกไม่สามารถทำพร้อมกับการปิดช่องคลอดได้ เนื่องจากผ่าตัดคนล่ะตำแหน่ง คนไข้ดมยาผ่าตัดครั้งเดียว ไม่ต้องมาทำหลายครั้ง ผลข้างเคียงน้อยมาก ตามหลักการวิชาการทางด้านการศัลยกรรมทางอุ้งเชิงกราน Pelvic Reconstruction การเย็บปิดช่องคลิด ไม่ได้มีเส้นเลือดหลักบริเวณนี้จีงผิดที่ว่าคนไข้จะมีภาวะตกเลือดหรือเสียเลือดมากได้ มดลูก คือ อวัยวะสำหรับทำหน้าที่ในการตั้งครรภ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ตัวมดลูก เป็นส่วนที่ส่วนที่ใหญ่ที่สุด มีหน้าที่ห่อหุ้มตัวอ่อนเวลาตั้งครรภ์ มีเยื่อบุมดลูกอยู่ภายใน สำหรับให้ตัวอ่อนฝังตัวเกาะอยู่ และชั้นกล้ามเนื้อมดลูกอยู่ภายนอก ปากมดลูก ส่วนล่างลงมา มีหน้าที่เป็นทางเข้าออกเชื่อมต่อระหว่างโพรงมดลูกและช่องคลอด ท่อนำไข่ มี 2 ข้าง ทำหน้าที่เป็นที่ปฏิสนธิของไข่และอสุจิ และเป็นท่อลำเลียงตัวอ่อนเข้ามาในโพรงมดลูกส่วนอวัยวะอื่นที่ไม่ใช่มดลูกแต่ติดอยู่กับมดลูก คือ รังไข่มี 2 ข้าง ซ้าย-ขวา ทำหน้าที่ 2 อย่าง คือผลิตเซลล์ไข่ และผลิตฮอร์โมนเพศสตรี เพื่อให้ร่างกายและจิตใจคงความเป็นสตรีที่สมบูรณ์ ความหมายของคำว่า “ตัดมดลูก”  สำหรับ Trans Gender Female to Male…