ศัลยกรรมแปลงเพศชายเป็นหญิง

การผ่าตัดแปลงเพศ (Sexual Reassignment Surgery : SRS) Gender Reassignment Surgery (GRS) ชายเป็นหญิง (Male to Female : MtF) การผ่าตัดแปลงเพศนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด ทางด้านร่างกาย จากอวัยวะเพศชาย เป็นอวัยวะเพศหญิง โดยแพทย์ของเรียลทีมคลินิกที่มีความรู้เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะและอวัยวะเพศชาย สามารถ เก็บองค์ประกอบและความรู้สึกไว้ได้ทั้งหมด ผู้มารับบริการหรือคนที่ต้องการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง จิงมั่นใจได้ว่า สวย เสร็จ ครบทุกองศ์ประกอบ โดยเฉพาะหมอคนไทย ที่มีความสามารถ ระดับโลก คนต่างชาติถึงต้องเดินทางมาทำที่ประเทศไทยโดยเฉพาะ เพราะว่า งานฝีมือ หัตถการ งานศิลปะ มันอยู่ในสายเลือดของคนไทย เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ “ทีมแพทย์เราเป็นสมาชิกของ WPATH” ซึ่งเป็นองค์กรที่คนข้ามเพศส่วนใหญ่รู้จักและมีข้อกำหนด มาตราฐานอย่างถูกต้องและสมบรูญ์ การผ่าตัดมีหลายวิธี การผ่าตัดโดยใช้ หนังหุ้มอวัยวะเพศชายทำช่องคลอด (Penile skin invertionVaginoplasty : PSI) เป็นวิธีมาตราฐานที่ทั่วโลกยอมรับและเป็นวิธีแรกที่เลือกใช้ในการผ่าตัดปลอดภัยที่สุด โอกาศติดเชื้อน้อยที่สุด การผ่าตัดโดยใช้ ลำไส้ใหญ่ทำช่องคลอด…